Zasady korzystania

Witryna internetowa pod adresem http://agdrtvlodz.pl/ prowadzona jest przez spółkę cywilną działającą pod firmą:

F.H.”CASTEL” S.C.  Andrzej Sztajnert  Marek Jankowski  Krzysztof Pieczątkiewicz
NIP: 7250027423
REGON: 101386932

z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56, 91-463 Polska.

Strony serwisu internetowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zamówienia przyjmowane są osobiście, telefonicznie oraz pocztą elektroniczną i realizowane po otrzymaniu płatności w kasie lub na konto bankowe:

CASTEL s.c.
91-463 ŁÓDŹ
ul. Łagiewnicka 54/56

61 1540 1245 2018 4800 1759 0002

Czytelnik serwisu http://agdrtvlodz.pl/ świadczonego na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną akceptuje niniejsze Zasady korzystania oraz Politykę prywatności oraz potwierdza, że rozumie i akceptuje fakt, że ze względu na charakter ad-hoc niniejszej internetowej usługi informacyjnej, której świadczenie rozpoczyna się przed upływem terminu na rezygnację z jej zamówienia, nie przysługuje mu prawo do takiej rezygnacji.

W razie braku akceptacji Zasad korzystania z serwisu lub Polityki prywatności, prosimy opuścić strony witryny http://agdrtvlodz.pl/. O tym, jak usunąć pliki ciasteczek naszej witryny, które mogły zostać zapisane na Państwa urządzeniu, piszemy w Polityce prywatności.

Brak możliwości komentowania